คำถามเกี่ยวกับการจัดประชุม

ที่อวานี เราทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการประชุมและงานอีเวนท์ของท่านจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความเป็นมืออาชีพ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์แล้วตัวแทนอวานีของเราจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามรายละเอียดความต้องการของท่านเพิ่มเติม