นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและพนักงานของเราเป็นหนึ่งในเสาหลักของนโยบายเครือโรงแรมไมเนอร์ นโยบายความเป็นส่วนตัวครอบคลุมทั้งเครือโรงแรมไมเนอร์

ลูกค้าและผู้สมัครงานจะต้องอ่านนโยบายนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องหรือระบุความเป็นส่วนตัวของบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ เป็นต้น) 
ลูกค้าจะต้องรับรองว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ มาให้เราโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ภายในกรอบของนโยบายนี้ เครือโรงแรมไมเนอร์ขอรับรองว่า เราจะ:
 • อธิบายวัตถุประสงค์และการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ร้องขอ 
 • ใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น 
 • ขอข้อมูลส่วนตัวเฉพาะที่จำเป็น และมีมาตรการในการอัพเดทข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ 
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายในพื้นที่เท่านั้น 
 • ให้ลูกค้าและผู้สมัครงานมีช่องทางที่จะสามารถเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ 
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับมาอย่างเป็นความลับและมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกเสียจากว่าเราจะมีความจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด

กรอบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือโรงแรมไมเนอร์ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้:
 1. เว็บไซต์ทั้งหมดของเครือโรงแรมไมเนอร์ 
 2. การดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับจากโรงแรม ร้านอาหาร หรือจุดขายอื่นๆ ของเรา

1. การเก็บและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัว

ในฐานะลูกค้าของเครือโรงแรมไมเนอร์ เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน และ/หรือข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น
 1. ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ, สัญชาติ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ เป็นต้น 
 2. วันเกิด 
 3. รายละเอียดบัตรเครดิต 
 4. หมายเลขบัตรลูกค้าประจำ 
 5. วันที่เดินทางถึงและวันที่เดินทางกลับจากโรงแรม ร้านอาหาร หรือจุดขายอื่นๆ ของเรา 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก: ชื่อ, วันเกิด, อายุ, อีเมล 
 7. สิ่งที่สนใจและความชอบส่วนตัว: เช่น ที่ตั้งของห้องพักที่ต้องการ ห้องพักแบบสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ ประเภทห้องพักและเตียงนอนที่ต้องการ หนังสือพิมพ์ที่ชอบอ่าน เป็นต้น 
 8. ความเห็นจากลูกค้าในระหว่างหรือหลังจากการพักที่โรงแรมในเครือโรงแรมไมเนอร์ 
ในฐานะผู้สมัครงานหรือผู้ฝึกงานที่เครือโรงแรมไมเนอร์ เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวจากท่านดังต่อไปนี้:
 1. ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ, สัญชาติ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ เป็นต้น 
 2. วันเกิด 
 3. ความสนใจและเหตุผลที่เลือกสมัครงานกับเรา 
 4. การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงาน 
 5. ประวัติส่วนตัว (CV) 
เราจะไม่ขอข้อมูลที่เป็นเรื่องอ่อนไหวเช่นศาสนาหรือความเชื่อปรัชญา, ความคิดเห็นด้านการเมือง, ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ, ชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติ, ความชื่นชอบทางเพศ หรือการเป็นสมาชิกสหภาพ

อาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวในสภาวการณ์ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กรณีดังต่อไปนี้:
 1. การเข้าร่วมในโปรแกรมการตลาดต่างๆ (การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวเพื่อรับข้อเสนอ/โปรโมชั่นต่างๆ ลงทะเบียนในโปรแกรมสมาชิก การตอบแบบสอบถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า การแข่งขัน โซเชียลมีเดียและการส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS) 
 2. กิจกรรมของโรงแรม (เช่น การจองห้องพักหรือโต๊ะรับประทานอาหาร, การเช็คอินและเช็คเอ้าท์, ข้อร้องเรียนหรือคำร้องขอ) 
 3. การให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว, บริษัทตัวแทนนำเที่ยว หรือระบบการสำรองห้องพักออนไลน์
 4. กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต (เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเครือโรงแรมไมเนอร์ การกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลผ่านทางออนไลน์ เช่น การสำรองห้องพักออนไลน์ การตอบแบบสอบถาม เป็นต้น) 
 5. การสมัครงานหรือสมัครฝึกงาน 

2. วัตถุประสงค์สำหรับการขอข้อมูลส่วนตัว

วัตถุประสงค์สำหรับการขอข้อมูลส่วนตัวมีดังต่อไปนี้:
 1. การจัดการสำรองห้องพักและการเข้าพักของลูกค้า 
 2. การพัฒนาคุณภาพการบริการที่เรามอบให้กับลูกค้าทั้งที่โรงแรม ร้านอาหาร และจุดขายอื่นๆ ของเรา เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และยกระดับการบริการให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า 
 3. การปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นแบบส่วนบุคคล 
 4. การส่งจดหมายข่าว โปรโมชั่น และเอกสารการตลาดต่างๆ ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการจดหมายข่าวของเราได้ทางอีเมล โดยการคลิกการเชื่อมโยงของจดหมายข่าวที่เราส่งให้ทางอีเมล 
 5. การรับสมัครพนักงานของเครือโรงแรมไมเนอร์ 

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว

เครือโรงแรมไมเนอร์อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้สมัครกับ:
 1. พนักงานในเครือโรงแรมไมเนอร์: เพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ และ/หรือ เพื่อจัดการฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าหรือผู้สมัคร (ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับกฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) 
 2. หน่วยงานราชการในท้องที่ – ในกรณีที่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลตามกฎหมายของท้องถิ่นหรือกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนภายในของเครือโรงแรมไมเนอร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
เครือโรงแรมไมเนอร์มีสิทธิ์ที่จะส่งต่อข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่มีการขายหรือการส่งผ่านกรรมสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท 

ในกรณีใดก็ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม เราจะยึดข้อบังคับตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นจะใช้ข้อมูลส่วนตัวในการดำเนินการที่เหมาะสมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4. การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการลบข้อมูลส่วนตัว 

ลูกค้าและผู้สมัครสามารถเข้าถึง แก้ไข เพิ่มเติม อัพเดท หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนได้โดยติดต่อเครือโรงแรมไมเนอร์ทางอีเมล: privacy.corporate@minor.comเราจะดำเนินการกับคำร้องขอดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เครือโรงแรมไมเนอร์อาจขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและเพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

เครือโรงแรมไมเนอร์ได้นำมาตรการสำหรับองค์กรและด้านเทคนิคที่จำเป็นมาปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้วยมีเป้าหมายที่จะปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและผู้สมัครงาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับตามหลักการที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการร้องขอข้อมูลสำหรับบัตรเครดิต ด้วยช่องทางการสื่อสารนี้จะทำให้เครือโรงแรมไมเนอร์จัดการกับระบบรักษาความปลอดภัย SSL (Secured Sockets Layer) โดยเมื่อท่านใช้งานบราวเซอร์ที่อนุญาตให้ใช้ระบบ SSL เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Google Chrome

6. การทบทวนใหม่

เมื่อเวลาผ่านไป เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลป็นประจำ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

7. การติดต่อ / ข้อสงสัย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเครือโรงแรมไมเนอร์ตามอีเมลแอดเดรสต่อไปนี้: privacy.corporate@minor.com

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เครือโรงแรมไมเนอร์ใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์ อีกทั้งเพื่อช่วยยกระดับบริการให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของข้อมูลนี้คือเพื่อชี้แจงตอบข้อสงสัยของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเครือโรงแรมไมเนอร์

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต) เมื่อเขาหรือเธอเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเครือโรงแรมไมเนอร์ด้วยบราวเซอร์ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จำอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้

คุกกี้มีไว้เพื่ออะไรและเหตุใดเครือโรงแรมไมเนอร์จึงต้องใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของโรงแรม

เครือโรงแรมไมเนอร์ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความเชื่อมโยง ความเป็นประโยชน์ ความสนใจ ปริมาณ และความถี่ในการเยี่ยมชมเนื้อหาออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถกำหนดวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ตอบโจทย์ความสนใจของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

คุกกี้ช่วยให้เครือโรงแรมไมเนอร์สามารถเข้าใจถึงวิธีการที่ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (ค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต คำแนะนำจากเว็บไซต์อื่น การโฆษณา เป็นต้น) และวิธีการที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งของเว็บไซต์
คุกกี้ยังช่วยให้เราทราบถึงความชอบของท่านด้วย เช่น ภาษาที่ใช้

อย่างไรก็ดี คุกกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือที่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้งานแต่ละคนได้

คุกกี้เหมือนกันหมดหรือไม่

ไม่ คุกกี้มีหลายประเภทที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการใช้งาน โดยขึ้นกับประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหาและทำการวิเคราะห์ และระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ของเครือโรงแรมไมเนอร์ใช้คุกกี้ประภทใด

คุกกี้ที่เครือโรงแรมไมเนอร์ใช้บนเว็บไซต์มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่ง เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานสนใจข้อมูลใดบนหน้าเว็บไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีใด คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหน้าเว็บไซต์และปรับปรุงพัฒนาการค้นหาและเนื้อหาของเราได้

นอกจากนี้ ยังใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลความชอบบางส่วนของผู้ใช้งาน เช่น ตัวเลือกภาษา หรือข้อมูลประจำตัวที่ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จำกัดผู้ใช้งาน

คุกกี้จะถูกติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานนานเท่าไร

เครือโรงแรมไมเนอร์ใช้คุกกี้ที่มีระยะเวลาแตกต่างกันออกไป ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต 

เว็บไซต์ใช้คุกกี้แบบถาวรเพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานเดิมเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์กี่ครั้ง และเพื่อช่วยให้เครือโรงแรมไมเนอร์สามารถรับรู้ได้ว่าเนื้อหาใดที่ผู้ใช้งานดังกล่าวสนใจ ข้อมูลนี้ถูกวิเคราะห์โดยองค์รวมเพื่อจะปรับปรุงเนื้อหาและการบริการอย่างเหมาะสม

เว็บไซต์ใช้คุกกี้แบบชั่วคราวซึ่งจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานกำลังใช้งานอยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้ประเภทนี้เพียงช่วยให้เครือโรงแรมไมเนอร์เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้งานจากการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ และสามารถกำหนดช่องทางในการปรับปรุงได้

ผู้ใช้งานสามารถบล็อกคุกกี้ได้หรือไม่

ได้ ทุกบราวเซอร์อนุญาตให้ผู้ใช้งานตั้งค่าการเข้าใช้โดยคุกกี้หรือบล็อคคุกกี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบล็อกคุกกี้ โปรดติดต่อส่วนช่วยเหลือของบราวเซอร์ของท่าน

จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ไหน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้สามารถหาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน)