ติดต่อเรา

มีคำถามใช่หรือไม่ ต้องการติดต่อใช่หรือไม่

กรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านและเรายินดีที่จะติดต่อกลับไป

คำนำหน้า*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์
ประเทศที่พำนักอาศัย*
ข้อสงสัย*
โรงแรม
ข้อความ*

Basic Information About Data Protection Related To Marketing Communications

Data Controller 1. MINOR HOTEL GROUP LIMITED, Registration number 0105531001613
Address: Berli Jucker House, 99, 16th floor, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd, Bangkok 10110, Thailand.
2. Name of Hotel Owner Entity, Hotel Owner Registration No. / Tax ID
Address: Address of Hotel
Purpose 1. Direct marketing communications - sending you promotional offers and event details, subscribing and unsubscribing you, when you request it.
1. Direct marketing communications - sending you promotional offers and event details, subscribing and unsubscribing you, when you request it.
Lawful Basis for processing 1. Consent and legitimate interest.
2. Consent and legitimate interest.
RECIPIENTS The data will not be provided to third parties.
RIGHTS Access, rectification, erasure, restriction, objection to the processing and portability of the data.
ADDITIONAL PRIVACY INFORMATION Additional information about our data protection practices can be found in our Privacy Statement. https://www.anantara.com/en/privacy-policy