อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท

99 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า พังงา 82190