อวานี พลัส เกาะลันตา กระบี่ รีสอร์ท

315 หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 ประเทศไทย 81150