Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Quyền riêng tư của khách hàng và nhân viên là một trong những trụ cột chính của Chính sách Tập đoàn Khách sạn Minor. Chính sách về quyền riêng tư được áp dụng trong toàn Tập đoàn Khách sạn Minor.

Khách hàng/Người nộp đơn xin việc cần đọc chính sách này trước khi gửi dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân là mọi thông tin được thu thập và ghi lại nhờ đó xác định nhân thân một người nào đó (ví dụ như tên, địa chỉ, danh bạ, v.v...).  
Khách hàng cần xác nhận rằng bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi cũng đều không được gửi cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nếu không có sự cho phép của họ.  

Trong phạm vi của chính sách này, Tập đoàn Khách sạn Minor cam kết:
 • Giải thích mục đích và quy trình xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được yêu cầu;  
 • Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích đã nêu trong chính sách này;  
 • Chỉ yêu cầu dữ liệu cá nhân cần thiết, sử dụng các phương pháp để đảm bảo dữ liệu cá nhân được cập nhật;  
 • Lưu trữ dữ liệu cá nhân theo thời gian quy định để xử lý căn cứ theo quy định của địa phương;  
 • Có sẵn các phương tiện để khách hàng/người nộp đơn xin việc truy cập, điều chỉnh, sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ;  
 • Giữ bí mật và bảo mật các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi được cung cấp, trừ khi có yêu cầu công bố dữ liệu theo lệnh của tòa án.

Phạm vi

Chính sách về Quyền riêng tư của Tập đoàn Khách sạn Minor áp dụng trong những trường hợp sau:
 1. Toàn bộ (các) trang web của Tập đoàn Khách sạn Minor 
 2. Xử lý dữ liệu đã được cung cấp tại bất kỳ khách sạn, nhà hàng hoặc những điểm bán hàng khác của chúng tôi.

1. Thu thập và Xử lý Dữ liệu cá nhân

Với tư cách là khách hàng của Tập đoàn Khách sạn Minor, dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc dữ liệu cá nhân của các thành viên trong gia đình bạn có thể được yêu cầu cung cấp vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là:
 1. Liên hệ: tên, quốc tịch, số điện thoại, e-mail, địa chỉ, v.v...
 2. Ngày sinh
 3. Thông tin chi tiết thẻ tín dụng
 4. Số thẻ chương trình chất lượng cao
 5. Ngày đến và ngày đi khỏi khách sạn /nhà hàng hoặc những điểm bán hàng khác
 6. Thông tin về trẻ em: tên, ngày sinh, tuổi, e-mail
 7. Sở thích và thông tin ưu tiên: ví dụ như vị trí phòng có yêu cầu, phòng hút thuốc/ không hút thuốc, loại phòng và giường có yêu cầu bắt buộc, báo giấy theo sở thích, v.v...
 8. Nhận xét của khách hàng tiềm năng trong hoặc sau khi ở khách sạn thuộc Tập đoàn Khách sạn Minor.  
Nếu bạn là người nộp đơn xin việc hoặc thực tập tại Tập đoàn Khách sạn Minor thì phải cung cấp dữ liệu cá nhân sau đây:
 1. Liên hệ: tên, quốc tịch, số điện thoại, e-mail, địa chỉ, v.v...
 2. Ngày sinh
 3. Những điều quan tâm và lý do xin việc  
 4. Đào tạo và huấn luyện và kinh nghiệm chuyên môn  
 5. Sơ yếu lý lịch  
Chúng tôi không yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm như: tôn giáo hoặc niềm tin tín ngưỡng, quan điểm chính trị, thông tin sức khỏe, xuất xứ chủng tộc hoặc dân tộc, xu hướng tình dục hoặc hội viên công đoàn.

Bạn có thể phải cung cấp dữ liệu cá nhân trong những hoàn cảnh khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn trong) những nội dung sau:
 1. Tham gia các chương trình tiếp thị (đăng ký thư thông báo để nhận ưu đãi/khuyến mãi, đăng ký chương trình khách hàng thân thiết; đóng góp ý kiến vào khảo sát và/hoặc nhận xét của khách hàng, các cuộc thi, các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội và tin nhắn SMS)
 2. Các hoạt động của khách sạn (ví dụ như giữ phòng hoặc đặt bàn, nhận phòng và trả phòng; phàn nàn hoặc yêu cầu)
 3. Cung cấp thông tin từ  nhà điều hành tour, đại lý du lịch hoặc hệ thống đặt chỗ trực tuyến
 4. Các hoạt động trên Internet (kết nối tới trang web của Tập đoàn khách sạn Minor, hoàn tất các mẫu đề nghị cung cấp dữ liệu trực tuyến - ví dụ như đặt phòng trực tuyến, bảng câu hỏi, v.v...)
 5. Đơn xin việc hoặc thực tập.  

2. Mục tiêu Yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu cá nhân được đề nghị cung cấp theo các mục tiêu sau:
 1. Quản lý đặt chỗ và lưu trú của khách hàng
 2. Nâng cao dịch vụ mà chúng tôi cung cấp tại chuỗi khách sạn, nhà hàng và các điểm bán hàng khác để hiểu được yêu cầu của khách hàng và đáp ứng trên cả kỳ vọng của họ
 3. Cá biệt hóa dịch vụ
 4. Gửi thư thông báo, khuyến mãi và tài liệu tiếp thị Khách hàng có thể hủy đăng ký dịch vụ Thư thông báo qua email bằng cách nhấp vào liên kết trong thư thông báo mà chúng tôi gửi qua email.  
 5. Tuyển dụng nhân viên Tập đoàn khách sạn Minor.  

3. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Tập đoàn khách sạn Minor có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng/ người nộp đơn với:
 1. Nhân viên của Tập đoàn khách sạn Minor: đặc biệt hơn là để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu và/hoặc quản lý cơ sở dữ liệu cho khách hàng/ người nộp đơn (trước đây do Bộ phận Quản lý Bảo vệ Dữ liệu có liên quan quy định),
 2. Cơ quan quản lý địa phương – nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý địa phương hoặc có cuộc thanh tra nội bộ của Tập đoàn khách sạn Minor, căn cứ theo yêu cầu của pháp luật.  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN MINOR bảo lưu quyền chuyển giao bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong trường hợp bán hoặc chuyển một phần hoặc toàn bộ công ty hoặc các tài sản tương ứng.  

Trong bất kỳ trường hợp chuyển giao dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba nào, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý theo pháp luật hiện hành và chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo các bên thứ ba kể trên sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách thức phù hợp với Chính sách về Quyền riêng tư này.

4. Truy cập, Thay đổi và Xóa Dữ liệu Cá nhân

Khách hàng / Người nộp đơn có thể truy cập, sửa, thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Tập đoàn Khách sạn Minor theo e-mail:privacy.corporate@minor.com. Những yêu cầu này sẽ được giải quyết nhanh nhất có thể. Tập đoàn Khách sạn Minor có thể yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và xác nhận nhân thân, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào

5. Bảo mật dữ liệu cá nhân

Tập đoàn Khách sạn Minor đã thực hiện các phương pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và người nộp đơn xin việc, đảm bảo bí mật theo các nguyên tắc được mô tả trong chính sách này.

Bất cứ thông tin thẻ tín dung được yêu cầu nào cũng được thực hiện trên các đường SSL (Secured Sockets Layer) bảo mật của Tập đoàn Khách sạn Minor, khi bạn sử dụng trình duyệt cho phép SSL như Microsoft Internet Explorer hoặc Google Chrome.

6. Kiểm tra

Đôi lúc, chúng tôi có thể chỉnh sửa chính sách này và vì thế chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên xem lại nó. Chính sách này đã được cập nhật lần cuối vào ngày: 10/3/2017

7. Liên hệ / Thắc mắc

Nếu quý khách cần hỏi chính sách về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ Tập đoàn Khách sạn Minor theo e-mail sau đây: privacy.corporate@minor.com

CHÍNH SÁCH COOKIES

Tập đoàn Khách sạn Minor triển khai cookies trên trang web này nhằm cải thiện hiệu quả công việc và giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Mục tiêu của thông tin này là làm rõ thắc mắc của người dùng liên quan tới việc sử dụng cookies trên trang web của Tập đoàn Khách sạn Minor.

Cookies là gì?

Cookies là những tập tin văn bản nhỏ đặt trong thiết bị của người dùng (máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng) khi họ vào trang web của Tập đoàn Khách sạn Minor bằng trình duyệt. Cookies cho phép trang web này nhận biết thiết bị của người dùng.

Cookies nhằm mục đích gì và tại sao Tập đoàn Khách sạn Minor sử dụng chúng trên trang web của mình?

Tập đoàn Khách sạn Minor sử dụng cookies để hiểu sự phù hợp, hữu dụng, lợi ích, số lượng và tần suất khách ghé thăm nội dung trực tuyến của mình và xác định cách tốt nhất nhằm trình bày thông tin thực sự phù hợp cho người dùng.

Cookies giúp Tập đoàn Khách sạn Minor hiểu cách thức khách hàng tới trang web của mình (tìm kiếm qua internet, khuyến nghị từ trang web khác, quảng cáo, v.v...) và cách thức khách hàng điều hướng giữa các trang trên web này.
Cookies cho phép chúng tôi biết sở thích điều hướng của bạn, như ngôn ngữ bạn dùng.

Tuy nhiên, chúng không thu thập bất kỳ loại thông tin cá nhân nào hoặc bất kỳ thông tin nào khác khiến cho người dùng bị nhận dạng về mặt cá nhân.

Tất cả các cookies giống nhau?

Không. Có nhiều loại cookies khác nhau, được dùng căn cứ vào loại thông tin mà chúng tìm kiếm để phân tích, thu thập và thời gian còn lại được cài đặt trên thiết bị của người dùng.

Trang web của Tập đoàn Khách sạn Minor sử dụng những cookies gì?

Cookies do trang web của Tập đoàn Khách sạn Minor sử dụng có nhiều chức năng khác nhau. Một mặt, trang web này sử dụng cookies phân tích cách thức người dùng điều hướng trên trang web và cách họ đến với chúng tôi. Những cookies này cho phép chúng tôi nghiên cứu dữ liệu phân tích được từ trang web và nâng cao điều hướng và nội dung.

Ngoài ra, còn sử dụng cookies để ghi lại một số sở thích của người dùng như lựa chọn ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập một số khu vực đặt chỗ.

Cookies được duy trì bao lâu trên thiết bị của người dùng?

Tập đoàn Khách sạn Minor sử dụng cookies theo các thời lượng khác nhau, được lưu trữ vĩnh viễn hoặc tạm thời trên máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn.  

Trang web này sử dụng cookies vĩnh viễn cho phép trang xác định lượt truy cập mới của cùng một người dùng, giúp Tập đoàn Khách sạn Minor hiểu nội dung mới nào phù hợp với người dùng đó. Thông tin này được phân tích tổng thể nhằm nâng cao nội dung và dịch vụ đã cung cấp.

Trang web này cũng sử dụng cookies tạm thời, là loại chỉ hoạt động khi người dùng lên mạng. Những cookies này chỉ cho phép Tập đoàn Khách sạn Minor hiểu cách thức người dùng điều hướng giữa các trang và nhận dạng cơ hội để cải tiến.

Người dùng có thể chặn cookies?

Có. Mọi trình duyệt đều cho phép người dùng lập cấu hình truy cập theo cookies hoặc chặn chúng.

Để biết thêm thông tin về cách chặn cookies, vui lòng xem mục trợ giúp trong trình duyệt của bạn.

Tôi có thể tìm các thông tin về cookies ở đâu?

Để biết thêm thông tin về cookies, vui lòng vào www.allaboutcookies.org (bằng Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Tây Ban Nha).