Hội họp

Bắt tay vào công việc theo cách dễ dàng, mới mẻ. Tạo điểm nhấn cho bạn trong sự kiện lớn do AVANI tổ chức.

Khiến nó trở nên hiện đại. Làm cho nó đáng nhớ. Bố trí nó theo cách của bạn khi chọn phòng hội họp của chuỗi khách sạn AVANI.

Request for Proposal

Filter By

  • Quy Nhơn

    Property Number of guest rooms Không gian sự kiện rộng nhất (m2) Number of meeting rooms Distance from airport (KM) Factsheet Request for Proposal
    AVANI Quy Nhon Resort & Spa 63 - 0 42 RFP