AVANI 퀴논 리조트

Bãi biển Ghềnh Ráng, Bãi Dài, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

GPS:
13.6822222222222, 109.2325 구글 지도 열기 Open Bing Map