Ưu đãi

Hãy trải nghiệm AVANI theo cách của bạn với những ưu đãi nổi bật của chúng tôi.

Ưu đãi

Ưu đãi

Liên hệ với Chúng tôi

AVANI HAI PHONG HARBOUR VIEW
12 Trần Phú, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

T +84 225 382 7827

E haiphong@avanihotels.com

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

Giải thưởng