התחייבות למחיר הטוב ביותר

תנו לראש – ולארנק – שלכם לנוח. הזמינו את המלון ישירות דרכנו כדי ליהנות מהמחיר הטוב ביותר בכל הזמנה.

אנו מבטיחים כי כל הזמנה שתבצעו באתרים של מלונות Minor תהיה במחיר הנמוך ביותר לחדר (כולל כל המסים והאגרות) שזמין באופן ציבורי באינטרנט.

אם במהלך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה תמצאו באינטרנט מחיר נמוך יותר, אנו נשמח להשוות אותו ולהעניק לכם 10% הנחה נוספים על השהות שלכם אצלנו.

אם לא הזמנתם אצלנו ומצאתם מחיר נמוך יותר במקום אחר, נשמח להשוות אותו. פשוט מלאו את טופס התביעה ואנו נגרום לזה לקרות.

מספר הזמנה*
שם משפחה*

עדיין לא הזמנתי אבל מצאתי מחיר נמוך יותר.

התחייבות למחיר הטוב ביותר - תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

 "אתרי Minor Hotels" הם אתרי האינטרנט שבבעלותה של Minor או מופעלים על ידה או בשמה, לרבות anantara.com, avanihotels.com ו-minorhotels.com.

"במקרה הבלתי סביר שבאתר אינטרנט שאינו של Minor או באפליקציה לניידים שאינה של Minor יוצע תעריף נמוך יותר על אירוח במלון של Minor או במלון שותף שלה ("התעריף המתחרה"), כאשר נקבל בקשה כזו שעומדת בתנאים ובהגבלות של ההתחייבות לתעריף הטוב ביותר ("תנאי BRG"), Minor תכבד את התעריף המתחרה הזה ותעניק למגיש הבקשה התקפה את אחת מההטבות הבאות: (1) 10% הנחה נוספים על התעריף המתחרה לחדר ללילה"

תנאי הגשת התביעה

הגשת בקשה זכאית בהתאם להתחייבות למחיר הטוב ביותר תיעשה על ידי מילוי ושליחת טופס הגשת הבקשה שבאתר האינטרנט.

 • לקוחות שביצעו הזמנה באתר אינטרנט של Minor Hotels: הגשת בקשה בהתאם להתחייבות למחיר הטוב ביותר תיעשה על ידי מילוי ושליחת טופס בקשה לא יאוחר מעשרים וארבע (24) שעות מסיום ביצוע הזמנת חדר תקפה באחד מאתרי האינטרנט של Minor Hotels. בנוסף, יש להגיש את התביעה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד הכניסה (צ'ק אין) הרגיל במלון Minor הרלוונטי.
 • לקוחות שלא ביצעו הזמנההגשת הבקשה תיעשה לפחות שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד הכניסה (צ'ק-אין) הרגיל במלון Minor הרלוונטי.
 • Minor רשאית לדחות את טופס התביעה אם הוא אינו שלם, נשלח בשפה שאינה נתמכת, או אם הוא מתייחס לאתר אינטרנט או לאפליקציה לנייד שאינם של Minor ובשפה שאינה נתמכת.
 • ניתן להגיש רק בקשה אחת עבור כל הזמנה מאושרת. השם שבטופס תביעה כזה חייב להיות תואם לשם שמופיע בהזמנה המאושרת הרלוונטית.

ה"התחייבות למחיר הטוב ביותר" מוצעת בתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:

שני התעריפים, התעריף שהוזמן דרך אתרי Minor Hotel ו"התעריף להשוואה" הנמוך שנמצא, חייבים להיות:

 • מחיר החדר הזמין כעת באינטרנט או באפליקציה לניידים
 • עבור אותו תאריך הגעה, אותו מלון, אותו מספר אורחים, אותו סוג חדר (קטגוריה, גודל, מצעים, נוף)
 • עם אותן הכללות (מס, מע"מ, דמי שירות, מטבע, פריטי מזון ומשקאות, פריטים כלולים אחרים)
 • באותם תנאי הזמנה (משך שהייה מינימלי, מינימום הזמנה מראש, רכישה מוקדמת, פיקדון, מדיניות שינוי וביטול או תנאים אחרים)
 • התעריפים שונים לפחות בדולר אחד (1)

אם התביעה להתחייבות למחיר הטוב ביותר מתייחסת להזמנה הכוללת מספר לילות, התעריף הממוצע ללילה יושווה לתעריף הממוצע ללילה בהזמנה הזהה באתר האינטרנט שבו נמצא התעריף להשוואה.

"ההתחייבות למחיר הטוב ביותר" אינה חלה על:

 • מחירים שטרם פורסמו או מחירים שהושגו במשא ומתן (למשל מחירי הנחה לחברות, מחירים קבוצתיים, מחירים לכנסים)
 • מחירים הניתנים רק לחברי מועדון או ארגון כלשהו, עם או בלי תשלום דמי חבר, במידה שחברות כזו מותנית בסוג ההעסקה של החבר
 • מחירים המוצעים בפרסומים בדיוור ישיר או בדוא"ל, כאלו המחייבים כרטיס אשראי כדי להציג את המחיר המתחרה, או כאלו שנדרש עבורם שימוש בקוד הנחה או קופונים, או מחירים שאינם מיועדים לציבור הרחב
 • מחירים המוצעים לשהייה בבתי מלון שבבעלותם של אתרי נופש או נכסים של Anantara Vacation Club או מנוהלים על ידיה
 • מחירים שמוצעים על ידי ספקים המציעים "עסקאות אטומות" (למשל Expedia Package, Priceline או כל עסקה סודית), כלומר, שאינם מספקים את השם או המיקום של המלון עד לאחר ביצוע ההזמנה
 • מחירים המוצעים באתרי אינטרנט לפי דרישה ואפליקציות לניידים שאינם מספקים אישורי מלון מיידיים, כולל, וללא הגבלה, אתרים או אפליקציות לניידים שזקוקים ליותר מחמש דקות כדי לאמת הזמנה
 • מחירים המוצגים באתרים שאינם מספקים אפשרות לבצע הזמנה באופן ישיר (למשל, מנועי metasearch)
 • מחירים של חבילות או עסקאות משולבות (הכוללים למשל טיסה ומלון)
 • תוכניות תעריפים אישיות שאינן מוצעות לציבור הרחב
 • מחירים שפורסמו עקב שגיאות ותקלות טכניות ומערכתיות
 • מחירים שהשתנו עקב שינויים בשער החליפין

תוקף והיקף האחריות

 • ההתחייבות למחיר הטוב ביותר תושהה למשך פרקי זמן שבהם אתר האינטרנט של Minor Hotels או מחירים מסוימים לא יהיו זמינים עקב הפסקה, תקלה טכנית או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה הסבירה של Minor
 • .Minor אינה אחראית לכל עמלה הקשורה לביטול הזמנה שבוצעה באמצעות ערוץ אחר (לדוגמה, מוקד טלפוני, ערוץ הזמנה שאינו של Minor).
 • לקוחות עם הזמנה שבוצעה באתר של מלונות Minor: במידה שתאושר תביעה במסגרת ההתחייבות למחיר הטוב ביותר, Minor תשנה את המחיר של ההזמנה המאושרת למחיר הנמוך ביותר ש-Minor תוכל לאמת.  המחיר עשוי להיות שונה מזה שצוין בטופס התביעה המתאים.
 • תוקף ההתחייבות למחיר הטוב ביותר עשוי להתבטל אם: (1) השם שבטופס התביעה שהוגש אינו תואם לשם האורח בהזמנה הרלוונטית, או אם (2) נעשה שינוי כלשהו בהזמנה הרלוונטית לאחר ביצוע ההזמנה.
 • Minor רשאית לדחות את התביעות במקרה שהמלון הנדון של Minor לא יפעל עוד כמלון של Minor בתאריך שבו הייתה אמורה להתבצע השהייה.
 • כל מחלוקת הנובעת או קשורה להתחייבות למחיר הטוב ביותר או לתנאים של ההתחייבות למחיר הטוב ביותר הללו תטופל באופן פרטני ללא אפשרות לתביעה ייצוגית, ותהיה כפופה לפרשנותה ולאכיפתה בהתאם לחוקי תאילנד.
 • למעט אם הדבר אסור על פי חוק. Minor שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות, להוסיף, להשהות או להפסיק את ההתחייבות הזו למחיר הטוב ביותר או את התנאים של ההתחייבות למחיר הטוב ביותר הללו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 • Minor רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לסיים או להגביל את יכולתו של אדם להגיש תביעה או ליהנות בדרך אחרת מההתחייבות למחיר הטוב ביותר, אם Minor תקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אדם זה: (1) פעל באופן שאינו עקבי עם החוקים או התקנות החלים; (2) פעל במרמה או באופן פוגעני, (3) הגיש מספר תביעות לא קבילות במסגרת ההתחייבות למחיר הטוב ביותר; (4) לא התארח במלונות Minor הרלוונטיים לאחר קבלת תביעות שאושרו במסגרת ההתחייבות למחיר הטוב ביותר; או אם הוא (5)הפר אחד או יותר מ תנאי ההתחייבות למחיר הטוב ביותר.
ההתחייבות למחיר הטוב ביותר אינה חלה על מלונות בסין היבשתית, הונג קונג, טייוואן או דרום קוריאה.